úvod Kamerové systémy >

Projekce elektro

Projekce elektro je hlavní, dalo by se říci že stěžejní, činností firmy ELTEKO - Ing. Ondřej OTTA.

Jelikož firma disponuje třemi zaměstnanci, kteří získali své znalosti v odlišných oblastech zájmové činnosti, jsme nyní schopni nabídnout kvalitní a široké služby v tomto oboru.

Nabízíme projekty ve všech stupních provedení od studií přes územní řízení, stavební povolení, tendrové dokumentace pro výběry dodavatele, realizační projekty až po projekty skutečného provedení. Na požádání jsme schopni doplnit všechny projekty o předběžné rozpočty, výkazy výměr nebo pouhé technické specifikace materiálu.

Nabídka projekce elektro silnoproud v sobě zahrnuje silnoproudé rozvody nízkého napětí:

  • v bytové zástavbě jako jsou rodinné a vícebytové domy
  • v komerčních objektech jako jsou prodejny a obchodní nebo víceúčelové domy (autocentra, servisy a pneuservisy, supermarkety a hypermarkety)
  • v kancelářských objektech
  • v kulturních objektech jako jsou kina a divadla
  • v průmyslových objektech lehkého a těžkého průmyslu včetně potravinářského
  • na sportovištích od zavlažování až po osvětlení hracích ploch

Dalšími projekty jsou návrhy na osazení (či doplnění) přepěťových ochran a ochrana před bleskem - bleskosvod. Nabídka projekce elektro slaboproud v sobě zahrnuje projekty televizních, datových a telefonních rozvodů a to i formou strukturované kabeláže. Dále různé systémy zabezpečení jako Elektrickou Požární Signalizaci (EPS), Elektronickou Zabezpečovací Signalizaci (EZS) a kamerové systémy (CCTV) - průmyslovou televizi - včetně přenosů po internetových či intranetových sítích. Samozřejmostí jsou různé přístupové a docházkové systémy od dveřních zvonků přes domácí telefony a videotelefony až k čipovým nebo kartovým docházkovým systémům s možností zavedení do intranetové sítě pro kontrolu docházky zaměstnanců.

Máme také nemalé zkušenosti se systémy jednotného času a se systémy ozvučení. Nabídka projekce Měření a Regulace (MaR) je zaměřena především na automatické ovládání regulačních a výměníkových stanic a dále na ovládání zařízení chlazení a vzduchotechniky. Máme také zkušenosti s projekcí dálkových přenosů informací (stavů zařízení) do centrálních dispečinků, ať se jedná o plynové regulační stanice nebo čerpací stanice vodohospodářských staveb a čerpací stanice odpadních vod.